De migratie van de Krim-Tataren naar Turkije

De Krim-Tataren zijn een etnische groep die oorspronkelijk afkomstig is van het schiereiland de Krim, dat tot 2014 deel uitmaakte van Oekraïne. Na de annexatie van de Krim door Rusland in datzelfde jaar zijn veel Krim-Tataren gevlucht naar andere delen van Oekraïne en naar Turkije. In dit artikel zullen we ingaan op de geschiedenis van de Krim-Tataren, de redenen voor hun migratie en de gevolgen daarvan.

Geschiedenis van de Krim-Tataren

De Krim-Tataren zijn een Turkse bevolkingsgroep die al sinds de 13e eeuw op de Krim woont. In die tijd was de Krim onderdeel van het Mongoolse Rijk en werden de Krim-Tataren geregeerd door een eigen khan. Later kwam de Krim onder het gezag van het Ottomaanse Rijk te staan, waardoor de Krim-Tataren een sterke band kregen met Turkije.

In de 18e eeuw kwam de Krim onder Russisch gezag te staan, waardoor de Krim-Tataren onderdrukt werden. In de Tweede Wereldoorlog werden veel Krim-Tataren gedeporteerd naar Centraal-Azië door de Sovjet-Unie, omdat ze ervan verdacht werden samen te werken met de Duitsers. Na de val van de Sovjet-Unie keerden veel Krim-Tataren terug naar de Krim, waar ze een autonome republiek vormden binnen Oekraïne.

Annexatie van de Krim

In 2014 annexeerde Rusland de Krim, wat leidde tot grote spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Veel Krim-Tataren waren tegen de annexatie en voelden zich bedreigd door de Russische autoriteiten. Er werden verschillende maatregelen genomen om de Krim-Tataren te onderdrukken, zoals het sluiten van hun media en het verbieden van hun politieke organisaties.

Veel Krim-Tataren besloten daarom te vluchten naar andere delen van Oekraïne of naar Turkije. In Turkije wonen al veel Krim-Tataren, omdat veel van hen in de jaren ’90 al naar Turkije waren geëmigreerd vanwege de economische situatie op de Krim.

Redenen voor migratie

De migratie van de Krim-Tataren naar Turkije heeft verschillende redenen. Ten eerste voelen veel Krim-Tataren zich bedreigd door de Russische autoriteiten op de Krim. Ze vrezen voor hun veiligheid en vrijheid, omdat ze in het verleden al eens onderdrukt zijn door de Russen.

Ten tweede is er de economische situatie op de Krim. Sinds de annexatie is de economie van de Krim sterk achteruitgegaan, waardoor veel mensen werkloos zijn geworden. Dit geldt ook voor de Krim-Tataren, die vaak al een achtergestelde positie hadden op de arbeidsmarkt.

Ten derde is er de culturele band tussen de Krim-Tataren en Turkije. Veel Krim-Tataren voelen zich meer verbonden met Turkije dan met Rusland of Oekraïne, omdat ze dezelfde taal en cultuur delen. Daarnaast is Turkije een islamitisch land, terwijl de Krim-Tataren ook overwegend islamitisch zijn.

Gevolgen van migratie

De migratie van de Krim-Tataren naar Turkije heeft verschillende gevolgen. Ten eerste is er de impact op de Krim zelf. Door de migratie van de Krim-Tataren is er een belangrijke etnische groep verdwenen, wat de diversiteit van de Krim heeft aangetast. Daarnaast is er een braindrain ontstaan, omdat veel hoogopgeleide Krim-Tataren zijn vertrokken.

Ten tweede is er de impact op Turkije. Door de komst van de Krim-Tataren is de Turkse bevolking diverser geworden, wat kan leiden tot spanningen tussen verschillende groepen. Daarnaast kan de komst van de Krim-Tataren zorgen voor economische problemen, omdat veel van hen werkloos zijn en afhankelijk zijn van sociale voorzieningen.

Ten derde is er de impact op de Krim-Tataren zelf. Voor veel Krim-Tataren is de migratie naar Turkije een grote verandering geweest. Ze moeten wennen aan een nieuwe omgeving en cultuur, en hebben vaak moeite om werk te vinden. Daarnaast is er de vraag of de Krim-Tataren hun identiteit kunnen behouden in Turkije, of dat ze assimileren in de Turkse samenleving.

Conclusie

De migratie van de Krim-Tataren naar Turkije is een complexe kwestie met verschillende oorzaken en gevolgen. Voor de Krim-Tataren zelf is het een ingrijpende gebeurtenis geweest, die grote veranderingen met zich meebrengt. Voor de Krim en Turkije heeft de migratie ook gevolgen, die op de lange termijn nog niet te overzien zijn. Het is belangrijk dat er aandacht blijft voor de situatie van de Krim-Tataren en dat er gezocht wordt naar oplossingen voor de problemen die zij ondervinden.

Plaats een reactie